Activiteiten » Activiteiten

Activiteiten

Groepsactiviteiten

Jaarlijks organiseert voor haar leden enkele groepsactiviteiten. Deze vinden gedurende een scoutingseizoen plaats. Hieronder vind u een selectie van activiteiten die wij aanbieden. Enkele hiervan keren jaarlijks terug.

Sint-Joris

Sint-Joris wordt ook bij onze groep sinds een groot aantal jaren als nationale scoutingfeestdag gevierd op de zaterdag in de buurt van de 23ste april. De opkomst staat in het teken van het Sint Joris verhaal. Dit verhaal over goed en kwaad dient als een voorbeeld voor de scouts. Tijdens deze opkomst hernieuwen we de scoutingbelofte. Hierbij verklaren de scouts nog steeds achter hun installatie belofte te staan om een goede scout te zijn.

Overgang

Scouts die te oud worden voor hun speltak, moeten verhuizen naar de volgende leeftijdsgroep. “Overgang” heet dat. De overgangen vinden de tweede opkomst na de zomervakantie plaats.

De scouts naar de RSA en de RSA naar de Stam hebben meestal een nachtelijke overgang. Voor de andere leden vindt de overgang op zaterdag plaats. De organisatie bepaalt of dit ’s morgens of ‘s middags gebeurt.

Groepsmaaltijd

Groepsmaaltijd betekent dat we met de gehele groep gezamenlijk koken en eten. Deze activiteit keert ongeveer één keer per twee jaar terug. Het is een sfeervolle activiteit waarbij samenwerking tussen jong en oud voor opstaat.

4 mei – dodenherdenking

Sinds jaar en dag verleent de Reggegroep assistentie tijdens de Dodenherdenking op 4 mei. Behalve deelnemen aan de “stille tocht”, bestaat die medewerking uit het meenemen en aangeven van de kransen en het hijsen van de vlaggen bij het monument.

Groepskamp

Eens in de vijf jaar organiseert de Reggegroep een groepskamp. Dit is de ene keer een weekend en de andere keer een week. Er wordt hier een speciale organisatie voor samengesteld die daar een tot twee jaar voorbereiding aan heeft. Met alle leden vieren we het zoveel jarig bestaan van de Reggegroep. Ons laatste groepskamp was in 2010, één week lang in Ommen. De Reggegroep bestond toen 65 jaar.

Activiteiten voor RSA, Stam, Plusscouts en kaderleden

Kerst Volleybal Toernooi

Al meer dan 25 jaar organiseert de Reggegroep een volleybaltoernooi in Nijverdal. Eerst op de tweede paasdag, later in de Kerstvakantie gehouden. Alle kaderleden, stamleden en rowans/sherpa’s in Overijssel worden voor deze dag uitgenodigd om deel te nemen. Vaak een gezellig en vriendschappelijk toernooi.

Meer informatie over het kerst volleybal toernooi vind je hier.

5 mei – bevrijdingsloop

In de nacht van 4 op 5 mei halen we reeds jaren achtereen het bevrijdingsvuur uit Wageningen op. Wij brengen dit vuur d.m.v. een estafetteloop naar de gemeente Hellendoorn waar wij ’s avonds het vuur ontsteken onder begeleiding van muziek en in samenwerking met de burgemeester.

Traditioneel ontsteekt de jongste loper van het jaar het vuur op het gemeenteplein. Bij de opgave hebben RSA leden voorrang 

Meer informatie over de bevrijdingsloop vind je hier.