Activiteiten » LJHW - Laat je Handen Wapperen

Laat je Handen Wapperen

Laat je Handen Wapperen(LJHW) is door De Reggegroep opgezet nadat de vaste schoonmaakouders zijn gestopt met deze taak. Onze leiding draait de speltakken volledig op vrijwillige basis en krijgt hiervoor geen vergoedingen. Hen ook nog belasten met de periodieke schoonmaak werd te veel.
Laat je Handen Wapperen zorgt ervoor dat het clubgebouw schoon en netjes is en blijft, de leiding ontlast wordt,  en hierbij de Reggegroep niet extra financieel belast wordt. Mocht er niet genoeg animo bij de ouders en/of jeugdleden zijn om mee te werken, dan kan met dit geld een eventuele hulp ingehuurd worden.

Om dit te bewerkstelligen zijn de volgende afspraken gemaakt:

 • Ieder lid betaalt standaard € 5,- meer contributie per kwartaal voor schoonmaak en onderhoud. Dat zorgt voor € 20,- euro per lid op jaarbasis.
 • Alle ouders en leden krijgen de mogelijkheid om een bijdrage te leveren. Dit kan door te kiezen om te helpen bij de groep of deze € 20,- per jaar te betalen. Men moet per lid +/- 4 uur helpen bij de Reggegroep.
 • Als ouders of leden zich niet beschikbaar stellen, gaan we op zoek naar derden die tegen vergoeding de taken willen uitvoeren.
 • Compensatie van het bedrag vindt achteraf plaats, omdat dan inzichtelijk is wie welke taken heeft uitgevoerd en omdat dit voor de penningmeester beter uitvoerbaar is.

 

Er zal sprake zijn van compensatie in de volgende situaties:

 • wanneer een ouder besluit zelf één van de schoonmaaktaken op zich te nemen.
 • wanneer een ouder zelf leid(st)er bij een speltak is.
 • wanneer een ouder deel uitmaakt van het groeps- of stichtingsbestuur.
 • wanneer een ouder een dagdeel een bijdrage levert aan het onderhoud van de blokhut.
 • wanneer een stamlid, plusscout of RSA-lid ook leiding geeft bij een van de speltakken.
 • wanneer een stamlid, plusscout of RSA-lid besluit zelf één van de schoonmaaktaken op zich te nemen.
 • wanneer een stamlid, plusscout of RSA-lid een grote bijdrage levert aan het onderhoud van de blokhut.
 • wanneer een stamlid of plusscout deel uitmaakt van het groeps- of stichtingsbestuur.
 • wat niet voor compensatiein aanmerking komt zijn ouders die diensten verrichten t.b.v. van de speltak waar zoon of dochter lid