Speltakken » het Genootschap

Algemene informatie
De roverscouts is eigenlijk een soort stam met leden tussen de 18 en 21 jaar. Deze groep
komt dus tussen onze RSA en Hakwadagstam in te zitten. Het is de bedoeling dat de leden
vanuit de RSA nu dus doorstromen naar de roverscouts en daarna weer door naar de stam.
De roverscouts hebben een stamadviseur vanuit de huidige stam die alles een beetje in de
gaten houdt en er ook voor zorgt dat de overstap naar de stam vervolgens makkelijker gaat.

Opkomsten
We hebben 1x per twee weken een opkomst op de vrijdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur.
De opkomsten zijn in principe in alle even weeknummer of in alle oneven weeknummers,
maar wanneer dit niet handig uitkomt, zal er wat verschoven worden. Twee keer per jaar
hebben we een vergadering waarin we onze opkomsten plannen en de taken verdeeld
worden. De invulling van de opkomsten zal dan ook bedacht worden. Iedereen kan in de
notulen van het zogenaamde Roverleg zien wanneer er opkomst is. Er wordt gebruik
gemaakt van de stamzolder in de weken dat de stam geen opkomst draait. De overige
opkomsten worden gedraaid in het beverlokaal.

Lijkt het je leuk om met ons mee te doen kom gerust een keer kijken. Scouting ervaring is geen must, kunnen we je wel leren. Lekker gek willen doen is wel een pré.