Voor de speltakken bevers, welpen en scouts werkt Scouting de Reggegroep met oudervertegenwoordigers. Oudervertegenwoordigers laten de mening van ouders horen in de groepsraad. Hierbij hebben de oudervertegenwoordigers wel spreekrecht, maar geen stemrecht. Het komt er op neer dat de oudervertegenwoordigers de groepsraad gevraagd en ongevraagd advies geven.

Daarnaast zijn oudervertegenwoordigers een klankbord voor groepsleiding en ouders. Ouders van jeugdleden kunnen met vragen over het reilen en zeilen van Scouting de Reggegroep kwijt bij de oudervertegenwoordigers, als ze die niet direct aan de leiding willen stellen.

Ook kan de leiding (via o.a. het teamleidersoverleg) de oudervertegenwoordiging vragen mee te denken bij nieuwe ontwikkelingen of bijzondere vraagstukken. Met name de communicatie met ouders krijgt hierbij bijzondere aandacht. Suggesties vanuit andere ouders zijn hierbij dan ook altijd van harte welkom.