Programma

Het roverscoutsprogramma bestaat uit drie fases: de proloog, het traject en de epiloog.

Proloog

De proloog begint met het overvliegen vanaf de explorers en duurt tot en met de installatie (drie tot zes maanden). Roverscouts maken kennis met de stam, het roverscoutsprogramma en ze kiezen hun eigen uitdagingen. Tijdens de installatie presenteren ze hun uitdagingen en verzorgen ze eventueel een zogenaamde Powwow, als ze dat willen.

Traject

Dit is de langste fase van het roverscoutsprogramma. Hierin zijn roverscouts actief bezig met het programma en de uitdagingen. In deze periode beleven zij de kern van het roverscoutsprogramma door samen met medestamleden leuke en uitdagende activiteiten te doen.

Epiloog

In deze fase is een roverscout één van de ‘seniors’ binnen de stam en kan hij of zij de medestamleden met raad en daad bijstaan. Roverscouts vervullen misschien wel een bestuursfunctie binnen de stam en daarnaast bereiden ze zich voor op de eindceremonie: de Partenza.

Roverleg

Deze vergadering is twee keer per jaar en hierin worden in ieder geval alle opkomsten voor het komende half jaar gepland. Daarnaast worden in de eerste vergadering van het jaar de functies verdeeld en bedacht wat we met een zomerkamp willen. De tweede vergadering van het jaar zal meer gebruikt worden voor de invulling van het zomerkamp en het verdelen van de taken daarvan. Bij de planning voor de opkomsten wordt er rekening mee gehouden dat de roverscouts minimaal twee keer per jaar een opkomst met de stam hebben. Om de connectie met de stam verder in stand te houden is de stamadviseur ook bij het Roverleg aanwezig.

Kampen

We willen in ieder geval elk jaar in de zomervakantie op zomerkamp. Hoe dit kamp er uit komt te zien wordt besproken in het eerste Roverleg van het jaar. De uiteindelijke invulling van het kamp en de taakverdeling wordt besproken tijdens het tweede Roverleg van het jaar. In principe zal het kamp ongeveer een week duren, waarin we naar het buitenland gaan en daar gaan hiken van de ene naar de andere overnachtingsplek. De kosten van het zomerkamp zullen ongeveer €200,- per persoon bedragen. Bij het plannen van het

zomerkamp wordt rekening gehouden met de data van de zomerkampen van de jeugdleden. Het heeft hierbij voorrang dat roverscouts die ook leiding zijn, als leiding naar het zomerkamp van hun speltak kunnen. Verder bepalen we in het eerste Roverleg ook of er een weekendkamp wordt gehouden. Dit zal afhankelijk zijn van het zomerkamp.

Overige informatie en regels

De organisatie van de opkomst is er verantwoordelijk voor dat na de opkomst alles opgeruimd is en het materiaal weer bij het CM ligt. Voor alles wat na de opkomst nog gebeurt is degene die het laatste weg gaat verantwoordelijk.