Aan het huren van de accommodatie van de Reggegroep zitten een aantal voorwaarden en regels. Hieronder zijn onze huurvoorwaarden en huisregels te vinden. Lees deze voor gebruik goed door

Huurvoorwaarden

Reserveringsaanvraag en betaling

 • U kunt een reserveringsaanvraag doen via het contactformulier op onze website.
 • Na reservering ontvangt u van ons een bevestiging van uw voorlopige boeking met daarbij de factuur met de totale huurprijs
 • Wij vragen een aanbetaling van 20% van de gehele huurprijs.
 • De aanbetaling dient binnen 8 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
 • Uw reservering is definitief als de aanbetaling is voldaan.
 • Het restbedrag dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan.
 • In het huurbedrag is €150,- borg berekend.
 • In de maanden oktober t/m april is een energietoeslag van 10% van toepassing op de totale huurprijs.
 • Indien u niet aan uw betalingsverplichting voldoet hebt u geen recht meer op onze faciliteiten.
 • Het betalen van de factuur betekent dat u akkoord gaat met de huurvoorwaarden.

Aankomst

 • Bij aankomst dient het verschuldigde huurtarief, inclusief borg betaald te zijn. Is dit niet het geval dan zal u de toegang tot het terrein en gebouw worden geweigerd.
 • Uw aankomsttijd wordt vooraf duidelijk vastgelegd in de huurovereenkomst.
  Een aantal dagen voorafgaand aan de huurperiode, ontvangt u bericht over de sleuteloverdracht.
 • De accommodatie en het terrein kunnen niet voor 12:00 u betreden worden en het vertrek dient voor 12:00 u te gebeuren (tenzij anders overeengekomen met de verhuurder).
 • Op zaterdag is de blokhut door ons zelf in gebruik. Dat betekent dat u pas vanaf 18.00 u de blokhut kunt gebruiken.
 • Indien de huurperiode in het scoutingseizoen valt, moet de blokhut op zaterdag (i.v.m. eigen opkomsten) voor 9:00 u verlaten zijn. De lokalen dienen dan vrij te zijn van bagage en materiaal. Dit kan worden opgeslagen op de vliering boven het welpenlokaal. De blokhut is weer beschikbaar om 18.00 u.

Borg

 • In het huurbedrag is €150,- borg berekend.
 • Eventueel door u veroorzaakte schade aan het gebouw, materiaal en terrein moet altijd worden gemeld bij de verhuurder en/of gastheer/-vrouw. Deze zal dan in overleg met u een oplossing zoeken. De kosten voor het herstel zullen voor uw rekening komen.
 • Indien binnen 1 week na sleuteloverdracht geen schade aan gebouw en/of inventaris is geconstateerd en indien de huurder ook aan de overige verplichtingen uit deze overeenkomst heeft voldaan, zal de waarborgsom binnen 1 maand na het einde van de huurperiode aan de huurder worden gerestitueerd op een door u aan te geven rekening.
 • Ten minste de helft van de borg zal worden ingehouden indien de afgesproken tijdstippen niet gerespecteerd worden of wanneer er onvoldoende is schoongemaakt.
 • De Reggegroep aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vermissingen of vernielingen van uw eigendommen tijdens, voor, of na het verblijf in of op onze accommodatie.

Annulering

 • Wanneer de huurder tot een maand voor de aanvang van de huurperiode de overeenkomst opzegt, is aan de verhuurder een bedrag verschuldigd van 50% van de huursom.
 • Wanneer de huurder minder dan een  maand voor de aanvang van de huurperiode de overeenkomst opzegt, is het volle huurbedrag aan de verhuurder verschuldigd.
  Genoemd bedrag zal worden gerestitueerd wanneer voor de periode waarvoor is geannuleerd alsnog een passende huurder wordt gevonden. De waarborgsom zal in het laatste geval worden gerestitueerd met aftrek van €12,50 administratiekosten.

Huisregels

 • Het terrein rondom de blokhut is een openbaar terrein en tevens een natuurgebied. Houd hier rekening mee.
  Denk hier ook aan bij het gebruik van alcohol!
 • Op het terrein rondom de blokhut mag niet gegraven worden.
 • Het gebruik van geluidsapparatuur bij de blokhut is vanwege overlast voor de buren beperkt. Buiten mag het alleen overdag en ’s avonds tot 22:00.
  Na 22.00 uur mag alleen binnen geluidsapparatuur gebruikt worden. Dit mag buiten niet te horen zijn.
 • Het toegestaan om bij de blokhut een BBQ te houden, de BBQ niet onder de overkapping plaatsen. 
 • In de hele blokhut geldt een rookverbod.

Parkeren

 • Omdat u verblijft in een natuurgebied, mogen bij de blokhut en het kampterrein geen auto’s staan. Het is ook niet toegestaan om aanhangers (caravans etc.) op het terrein te plaatsen.
 • U kunt parkeren op de ruime ‘Parkeerplaats Duivecatelaan’ op 300m van de blokhut.
 • Let op! Op de Duivecatelaan geldt een parkeerverbod!
 • De paal over de weg aan het begin van de toegangsweg dient altijd afgesloten te zijn. U ontvangt hiervan bij aankomst een sleutel ten behoeve van het laden en lossen.
 • Het bospad (Peereboomsweg) is tevens de aanrijroute voor brandweer en overige hulpdiensten, deze dient ten alle tijden vrij gehouden te worden. Vluchtwegen mogen niet geblokkeerd worden.

Gebruiksvergunning ivm brandveiligheid

 • Er mogen maximaal 40 personen overnachten in de blokhut.
 • De ingangen, de doorgangen, de (nood)uitgangen, de gangpaden, de trappen en vluchtwegen moeten te allen tijde zijn vrijgehouden. Dit is tevens van toepassing in de buitenruimte.
 • In verband met brandgevaar mogen lampen niet met papier of stof worden bedekt.
 • De verlichting die aangeeft waar de uitgang zich bevindt, moeten altijd aan blijven.
 • Iedere ruimte is voorzien van een brandmelder.
 • Gebruik van rookmachines e.d. is niet toegestaan.
 • In iedere ruimte hangt een ontruimingsplattegrond, met daarop de vluchtwegen, de locatie van brandhaspel, brandblusser en blusdeken. Het is aan te raden deze goed te bekijken voor u de blokhut in gebruik neemt.

Het Kampterrein

 • Het kampterrein is een primitief kampterrein en u dient zich daarnaar te gedragen. Dat betekent bijvoorbeeld geen bankstellen, koelkasten, aggregaten of luide muziek.
 • Na 22:00 rust dient het stil te zijn op het terrein (ivm overlast voor omwonenden)
 • Gebruikers van het kampterrein kunnen tevens gebruik maken de wasgelegenheid onder de blokhut. Deze is voorzien van 3 douches, 3 toiletten en wastafels.
 • Het graven van een hudo is niet toegestaan.

Kampvuur

Er is een algemene stookvergunning voor de accommodatie aanwezig. U moet echter wel aan een aantal regels voldoen (volgens deze vergunning):

 • Controleer altijd op de site natuurbrandrisico.nl of er geen algemeen stookverbod is ivm extreme droogte.
 • Indien u een kampvuur wilt houden, dient u dit te melden bij de meldkamer politie: via 0900-8844
 • Bij de blokhut mogen geen kampvuren worden gehouden. Hiervoor is gelegenheid op ons kampterrein (de pindabult), waar een kampvuurkuil beschikbaar is.
 • Het vuur moet altijd onder controle te houden zijn en mag alleen worden gehouden in de daarvoor bestemde kampvuurkuil op ons terrein.
 • Er moet altijd voldoende materiaal aanwezig zijn om onmiddellijk het vuur te doven (schep, water)
 • De vuurplaats schoon achterlaten en houtresten verwijderen.

Keukeninventaris

De keuken is voorzien van:

 • een koelkast,
 • magnetron,
 • fornuis met oven,
 • koffiezetapparaat (koffiefilters worden beschikbaar gesteld)

Er is geen diepvries aanwezig.

Daarnaast is het mogelijk om keukeninventaris bij te huren.
Deze kan door u gebruikt worden mits u er voor zorgt dat deze in de juiste aantallen en schoon bij vertrek weer aanwezig zijn. 
(zie hiervoor het tariefblad)

Inventaris lokalen

 • In ieder lokaal staan tafels en banken, welke na afloop in het juiste lokaal teruggeplaatst dienen te worden. Ieder lokaal heeft zijn eigen kleur. (groen – welpenlokaal, blauw – scoutslokaal II, bruin – scoutslokaal I, rood – beverslokaal),
 • In blokhut-mini staan tevens krukken.
 • In de blokhut zijn geen losse stoelen aanwezig.

Schoonmaak

 • Bij aankomst ontvangt u een emmer met schoonmaakmiddelen, doekjes e.d. waarmee u de blokhut voor vertrek kunt reinigen.
 • In de blokhut zijn bezems, een dweil en stoffer & blik aanwezig.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het schoon en opgeruimd achterlaten van de blokhut.
  Indien bij oplevering blijkt dat de schoonmaak ondeugdelijk is, behouden wij het recht om tenminste de helft van de borg in te houden.

Zelf meenemen

 • Toiletpapier
 • Keukeninventaris en eet- en drinkgerei (evt. bij te huren)
 • EHBO materiaal
 • Stevige huisvuilzakken
 • Schoonmaakmiddelen
 • Handdoeken, theedoeken, vaatdoeken

Vuilnis

 • Aan de weg, bij het sportpark staat een afvalcontainer waarin u uw afvalzakken kunt achterlaten. De sleutel hiervoor ontvangt u van de gastheer. Zorg ervoor dat u de container weer goed afsluit.
 • Afval zoveel mogelijk scheiden.
 • De papiercontainer bevind zich bij de nooduitgang in het scoutslokaal I of in de hal bij de hoofdingang.
 • Glas in glasbak, dit dient u zelf af te voeren.
 • Prullenbakken bij vertrek voorzien van nieuwe vuilniszakken.
 • Denk ook aan het legen van de buitenprullenbak.

Vertrek

De blokhut dient bij vertrek schoon en opgeruimd achtergelaten te worden. Denk hierbij aan de volgende punten:

 • Tafels en banken met een licht-vochtige doek afnemen en terugplaatsen in de juiste ruimte.
  (groen – welpen, blauw – blauwe vogels, bruin – scouts, rood – bevers) Zie hiervoor de plattegronden.
 • Houten vloeren vegen en evt. bij erge bevuiling dweilen (bijvoorbeeld als er drank over de vloer gegaan is)
 • Tegelvloeren vegen en dweilen.
 • Alle prullenbakken legen en voorzien van een nieuwe vuilniszak. (denk ook aan de buitenprullenbak).
 • Alle afval in daarvoor bestemde container.
 • Glaswerk, lege flessen e.d. zelf meenemen en afvoeren.
 • Toiletten en doucheruimte schoonmaken.
 • Koelkast leegmaken, schoonmaken en uitzetten (deur op een kier zetten).
 • Koffiefilter verwijderen uit koffiezetapparaat.
 • Alle ramen (inclusief luiken) en deuren afsluiten. (Controleer ook de nooduitgang)
  Denk ook aan de dakramen in keuken.
 • Verlichting uit, (alle ruimtes).
 • Buitenterrein schoon en opgeruimd achterlaten, evt. aanvegen wanneer nodig, (denk b.v. bij glasscherven)
 • De vuurplaats schoon achterlaten en houtresten verwijderen.

Na het gebruik van onze faciliteiten zal de gastheer/vrouw controleren hoe u alles heeft achtergelaten en dit rapporteren aan de verhuurder. Eventuele op- en aanmerkingen van uw kant horen we natuurlijk ook graag.

 • Eventueel door u veroorzaakte schade aan het gebouw, materiaal en terrein moet altijd worden gemeld bij de verhuurder en/of gastheer/-vrouw. Deze zal dan in overleg met u een oplossing zoeken. De kosten voor het herstel zullen voor uw rekening komen.
 • Indien binnen 1 week na sleuteloverdracht geen schade aan gebouw en/of inventaris is geconstateerd en indien de huurder ook aan de overige verplichtingen uit deze overeenkomst heeft voldaan, zal de waarborgsom binnen 1 maand na het einde van de huurperiode aan de huurder worden gerestitueerd op een door u aan te geven rekening.