Het verenigingsbestuur is voor al haar activiteiten verantwoording schuldig aan de groepsraad. Deze raad kan besluiten van het bestuur ongedaan maken dan wel bekrachtigen.

Leden van het bestuur:

Voorzitter Patrick Nauw
Penningmeester Maarten Wanningen
Secretaris Merlijn van Hulzen
Groepsbegeleider en Spelzaken Marianne Brand
PR Vacant
Algemeen Lid Vacant

Functie's

 • Gekozen groepsvoorzitter (zonder speltak)
 • Gekozen groepsbegeleider
 • Penningmeester (zonder speltak)
 • 2-5 speltakvertegenwoordigers

Eisen aan verenigingsbestuur en bestuursleden:

 • Het totaal aantal bestuursleden is altijd oneven.
 • De nieuw te kiezen bestuursleden moeten voldoende scouting ervaring hebben van 1 à 2 jaar. Ook een bestuurlijke kwaliteit is een pre.
 • bestuursleden dienen de belangen van de gehele Reggegroep te behartigen.
 • De bestuursleden dienen rekening te houden met activiteiten op korte termijn maar moeten ook een visie hebben op langere termijn.
 • De benoeming is een periode van drie jaar.
 • Rooster van aftreden:
  • 2014 Groepsbegeleider + speltakvertegenwoordiger
  • 2015 1 of 3 speltakvertegenwoordiger(s)
  • 2016 Voorzitter + speltakvertegenwoordiger
 • Binnen het verenigingsbestuur worden de rollen verdeeld.

Taken van verenigingsbestuur:

 • Zorgt voor de dagelijkse gang van zaken.
 • Zorgt voor voldoende leiding voor de speltakken.
 • Begeleidt de leiding.
 • Zorgt voor voldoende kwaliteit bij de leiding.
 • Bereidt voorstellen aangaande beleid voor

Contact:

Wilt u contact opnemen met het verenigingsbestuur vul dan het contactformulier in op onze contactpagina. Kies hier dan voor 'Secretaris'.