De groepsraad is het besluitvormende orgaan omtrent alle groeps- en spelzaken en draagt de verantwoordelijkheid voor de goede dagelijkse gang van zaken in de groep. De groepsraad bestuurt op hoofdzaken, stelt het beleid vast en heeft daarnaast een informerende en controlerende taak ten opzichte van de gehele vereniging.

Leden van de groepsraad:

 • Alle kaderleden = iedereen die (bege)leiding geeft aan een speltak.
 • Gekozen voorzitter.
 • Gekozen groepsbegeleider.
 • Oudervertegenwoordiging van de leeftijdsgroepen, 5-7 jaar; 7-11jaar, 11-15 jaar.
 • RSA vertegenwoordiging.

Stemrecht hebben:

 • Alle kaderleden = iedereen die (bege)leiding geeft aan een speltak.
 • Gekozen voorzitter.
 • Gekozen groepsbegeleider.

Oudervertegenwoordiging:

 • Er mogen drie ouders aanwezig zijn bij de groepsraad.
 • Ouders hebben minimaal 1 kind bij de leeftijdscategorie.
 • Via het bestuur kunnen ouders zich aanmelden.
 • Indien er meerdere ouders per leeftijdscategorie zich aanmelden dan zal er een verkiezing moeten plaatsvinden.
 • Ouders hebben gedurende 2 jaar zitting in de groepsraad.
 • Rooster van aftreden is afhankelijk van de leeftijd van het kind.
 • Ouders hebben alleen spreekrecht, geen stemrecht.

RSA-vertegenwoordiging:

 • De RSA zorgt er voor dat er 1 jeugdlid aanwezig is bij de groepsraad.
 • De vertegenwoordiger heeft alleen spreekrecht, geen stemrecht.