Scouting De Reggegroep wil het spel van scouting ook sociaal veilig spelen

Scouting wil een veilige omgeving zijn voor jeugdleden én vrijwilligers. Maar waar kan je heen als je het gevoel hebt dat iets níet pluis is en je dat in vertrouwen wilt bespreken? Dan ga je naar de vertrouwenspersoon.

Een vertrouwenspersoon is iemand met wie je in vertrouwen over twijfels kan praten en aan wie je vragen kan voorleggen. De vertrouwenspersoon heeft als doel dat de hulpzoeker van grensoverschrijdend gedrag zich ondersteund weet in eventuele vervolgstappen. De vertrouwenspersoon neemt een onafhankelijke positie in binnen de Scoutinggroep. Daardoor is deze ook benaderbaar als iemand geen gehoor vindt bij bestuur of leidinggevenden of zich daar onveilig voelt.

De Reggegroep heeft 2 vertrouwenspersonen, te weten Jos Kamp en Ellen Jansen. Ze zijn zijn bereikbaar via het contact formulier, kies dan voor vertrouwenspersoon.